Americká válka proti Iráku = válečný zločin

Neschvalujme zlo !

Řekněme své rozhodné NE agresi proti suverénní zemi a americkému vraždění nevinných lidí v Iráku !

Nevěřme jednostranné tendenční propagandě

Toto jsem napsal asi 14 dní před vypuknutím války proti Iráku :

Přes všechnu propagandu a jednostranné informace jsem přesvědčen, že to, co se chystá, je nespravedlivá agresivní válka silnějšího proti mnohem slabšímu, s tragickým dopadem na pokojné civilní obyvatele. Žádné zakázané zbraně v Iráku nejsou (inspekce je neprokázaly), z Iráku nepocházejí žádné teroristické aktivity ani odtud není exportován islámský fundamentalismus. Je více zemí, kde jsou bohužel přinejmenším stejně problematické vlády a režimy jako je Saddamův (např. Saudská Arábie, odkud navíc částečně vyšly zločinné teroristické akce v USA), nebo které se vyzbrojují zbraněmi hromadného ničení (např. Pákistán). Těm to však hladce prochází - světovládné kruhy měří "dvojím metrem" podle svých zákulisních zájmů, jak se ostatně ukázalo před časem v hanebné agresi USA a některých jejich "spojenců" proti mírumilovné a nevyzbrojené Jugoslávii.

Je mi jasné, že taková "minizemička" jako je naše nemůže fakticky nijak ovlivnit mašinérii velmocí. Přesto však se mne z morálního hlediska dotýkají a urážejí některé postoje našich představitelů (vyjádřené např. v hanebných válečnických výrocích Havla či Tvrdíka - lidi tohoto druhu by měli nastoupit do první linie v boji "muže proti muži", pak by možná mluvili jinak !).

V této otázce mne příjemně překvapilo Německo a Francie, jejichž vlády si patrně více váží mínění svých občanů navzdory velmi těsné politické vazbě na USA. A masové demonstrace v Anglii i samotných USA také o něčem vypovídají… Naše "rektoskopie" silným "spojencům" je tradiční, ale ani v dobách "normalizace" nesahala tak daleko, že bychom třebas vysílali nějaké jednotky po boku SSSR do Afgánistánu. (Ostatně, kdyby v té době nebyla poražena tehdejší vláda v Afganistánu a s pomocí USA vyzbrojeni islámští fundamentalisté, nestal by se Afganistán jednou z opěrných zemí terorismu.)

Něco jiného by bylo, kdyby naši vojáci pomáhali v obranné válce proti agresorovi, nebo byli nositeli mírových či humanitárních misí - to bych byl "všemi deseti" pro, bez ohledu na finanční stránku. Nevím, jaké závazky máme v rámci NATO (do něhož jsme bez referenda vstoupili). Pokud v rámci těchto mechanismů budou některé naše vojenské jednotky začleněny do připravovaných vojenských operací, mělo by to podle mého názoru být aspoň částečně morálně vyváženo nějakým prohlášením, memorandem či diplomatickou aktivitou proti válečnému prosazování velmocenských zájmů a ve prospěch mírového řešení tohoto politického sporu; aby bylo zřejmé, že ani u nás se ne všichni dají tupě zmanipulovat masmédii a že řada lidí je schopna se na věci dívat objektivně a utvořit si svůj nezávislý názor založený na humanismu a toleranci.

----------------------------------------------
Nynější vláda v USA, která je v rukou nezodpovědné skupiny usilující o světovládu, představuje velké nebezpečí pro demokratický vývoj ve světě. V historii sice neplatí žádné "kdyby"; je však pravděpodobné, že kdyby se v USA nedostal k moci nynější málo osvícený prezident a jeho skupina (snad se tak stalo i volebním podvodem), nýbrž jeho demokratický protikandidát A.Gore, nedošlo by ani k tragickému teroristickému útoku 11.září v New Yorku, ani k ještě tragičtější vendetě USA proti nevinným lidem na opačném konci světa!

RNDr. Vojtěch Ullmann, fyzik

Následně se ke mně dostala petice "Nikoli naším jménem", kterou jsem spolu s několika spolupracovníky z našeho oddělení ihned podepsal (je zajímavé, že se ji neodvážil podepsat ani jeden z lékařů a dalších vysokoškoláků - i to něco vypovídá o situaci mezi naší inteligencí ....).

Antropický princip aneb kosmický Bůh
Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann