Teorie scintigrafického zobrazení
Modulační přenosové funkce


1. Scintigrafické zobrazení

Scintigrafie, neboli gamagrafie je fyzikálně-elektronická metoda zobrazení distribuce radioaktivity (radioindikátoru) ve vyšetřovaném předmětu (v organismu) na základě zevní detekce vycházejícího záření gama. Z fyzikálního a technického hlediska je metodika scintigrafie podrobně popsána v Kapitole 4 "Radioisotopová scintigrafie" monografie "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". Tam jsou též definovány a rozebírány důležité fyzikální parametry scintilačních kamer - polohové rozlišení, homogenita a linearita zorného pole, citlivost detekce, mrtvá doba, energetické rozlišení. Zde se podrobněji soustředíme na analýzu polohové rozlišovací schopnosti při scintigrafii.

U každé zobrazovací metody je nejdůležitějším parametrem rozlišovací schopnost, neboli (prostorové či polohové) rozlišení které udává, jaké detaily v předmětu jsme schopni danou zobrazovací metodou rozlišit. Prostorové rozlišení se udává většinou v délkových jednotkách - milimetrech.
U scintigrafického zobrazení můžeme polohovou rozlišovací schopnost definovat dvěma způsoby:

  1. Prostorovým rozlišením scintigrafického zobrazení nazýváme nejmenší vzdálenost [mm] dvou bodových radioaktivních zdrojů ve zobrazovaném předmětu, které jsou na scintigrafickém obraze od sebe ještě odlišitelné jakožto dva obrazy.

  2. Prostorovým rozlišením rozumíme šířku profilu v obraze bodového nebo čárového zdroje v polovině maximální výšky profilu, přepočítanou na prostorové měřítko v předmětu [mm].

Pro fyzikální stanovení rozlišení je vhodnější definice II. za použití čárového zdroje, jehož obrazem můžeme vést nezávisle více profilů, popř. tyto profily sčítat a dosahovat tak menších statistických fluktuací. Prostorové rozlišení se tedy udává jako pološířka profilu obrazu bodového nebo čárového zdroje; označuje se jako FWHM (Full Width at Half Maximum - celková šířka v polovině maxima).
..............
.................

4. Modulační přenosové funkce

..................
...................