AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

RNDr. Vojtěch Ullmann
- výběr z publikační a výzkumné činnosti -


Publikace v odborných časopisech:

Ullmann V., Hušák V., Kuba J.: Quantitative evaluation of the depth effect in tomographic camera. Phys.Med.Biol. 22, 919-924 (1977)

Ullmann V.: New calculating an control system with programs for the Clincom apparatus. Nucl.-Med. 16, 188-194 (1977)

Ullmann V., Hušák V., Dubroka L.: Dead-time correction in dynamic radionuclide studies by computer. Eur.J.Nucl.Med. 3, 197-202 (1978)

Ullmann V., Kuba J.: Dynamic scintigraphy: Calculation and imaging of regional distribution of quantitative parameters. Eur.J.Nucl.Med. 3, 153-160 (1978)

Ullmann V., Hušák V., Dubroka L.: Computer´s correction of field nonuniformity of Anger camera. Radiobiol.Radiother. 20, 791-801 (1979)

Ullmann V., Dubroka L., Kuchař O., Kuba J.: Dynamic scintigraphy with high temporal resolution - Phase dynamic studies of rapid periodical processes. Eur.J.Nucl.Med. 5, 7-13 (1980)

Ullmann V., Kuba J.: A general purpose dynamic phantom for modelling cardiac action in radionuclide ventricilography and angiocardiography. Phys.Med.Biol. 31, 669-675 (1986)

Kraft O., Ullmann V.: Klinický význam tranzitních funkcí u dynamické scintigrafie ledvin. Česká radiologie 53, 1999, 1, 34-36.

Kraft O., Ullmann V., Januška J.: Left ventricular pseudoaneurysm - diagnosed by radionuclide ventriculography: A case report. World Journal of Nuclear Medicine, Vol. 1, Supplement 1, May 2002, S101

Kraft O., Ullmann V., Januška J.: Pseudoaneurysma levé srdeční komory - postavení radionuklidové ventrikulografie v diagnostice. Cor Vasa 2002, 44(6): 296-299.

Kraft O., Ullmann V.: The importance of radionuclide ventriculography in diagnosing left ventricular pseudoaneurysm. Hell J Nucl Med 2003, 6, 3, 166-168.

...............bude doplněno ................
............

Výzkumné zprávy:

Ullmann V., Kuba J., Dubroka L., Kuchař O., Závada M., Šafarčík K., Mrhač L.: Počítačové zpracování dat v nukleární medicíně. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu č. 30-02-03 MZ, Ostrava 1980

Ullmann V., Kuba J., Kuchař O., Mrhač L., Dudzik J: Počítačové zpracování dynamických scintigrafických studií. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu č. 30-02-03 MZ, Ostrava 1985

Ullmann V., Slanina A., Kubinyi J., Kuba J., Kraft O.: Počítačové zpracování funkčních radionuklidových vyšetření. Závěrečná zpráva řešení grantu IGA MZ ČR reg.č. 2644-3, Ostrava 1998

Ullmann V., Kubinyi J., Materová H., Dubroka L.: Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření v počítačové síti PC. Závěrečná zpráva řešení grantového projektu reg.č. NN/5586-3 IGA MZ ČR, Ostrava 2001

K n i h y :

Ullmann V.: Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu. Čs. Astronomická spol. ČSAV, Ostrava-Praha 1987. Existuje i v elektronické formě:
http://AstroNuklFyzika.cz/GravitCerneDiry.htm

Ullmann V., Slanina A.: Komplexní počítačové vyhodnocování funkčních scintigrafických vyšetření na PC - systém OSTNUCLINE. Ostrava 2001. Existuje i v elektronické formě:
http://AstroNuklFyzika.cz/Ostnucl.htm

Ullmann V.: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. Ostrava 2002. Elektronická forma:
http://AstroNuklFyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

 

P ř e d n á š k y :

Ullmann V.: Antropický princip aneb kosmický Bůh

Ullmann V.: Černé díry ve vesmíru

Ullmann V.: Relativistická kosmologie

Ullmann V.: Relativistická astrofyzika a kosmologie

Ullmann V.: Kosmická alchymie

Ullmann V.: Paprsky života i smrti

................bude doplněno .................
...............


Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření
Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření
S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann