AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Drobná osobní prosba :
Dovolil bych si poprosit, aby tento článek
n e č e t l i
přátelé a lidé kteří mne
osobně znají. Cítil bych se před nimi trapně, měli by mne asi za blázna, pro některé nestandardní úvahy a názory...

Skromné sexuální zkušenosti a postřehy

Stručně zde uvádím své drobné postřehy z oblasti pro mne zcela okrajové. Z hlediska svého fyzikálního zaměření přemýšlím o různých přírodních zákonitostech a jevech ve vesmíru, pozemské přírodě, v životě. A fenomen sexu zde částečně též patří. Proto si snad mohu dovolit říct k tomu pár subjektivních poznámek a postřehů, které by mohly někoho zaujmout (pozitivně či kriticky), inspirovat či pobavit. Věřím že to u nikoho nevyvolá pohoršení: nepoužívám žádné nespisovné výrazy, ale pouze všeobecně přijaté korektní názvy. Myslím to v dobrém úmyslu pro zamyšlení nad pěknými a příjemnými věcmi v našem životě. Ale můžete se mé neobratnosti a naivitě vysmát - já to zcela akcepuji..!..
   Pokud si to někdo přečte, nechť to tedy nebere vážně a nemá mi to za zlé, je to míněno spíše humorně; možná si s úsměvem vzpomene i na své začátky..?...

Moje první seznámení se sexem
Ve školním dětství jsme s kamarády tuto oblast nijak nevnímali, děvčata jsme brali jako kamarádky, které ale mají většinou úplně jiné zájmy než my. U starších kluků jsem někdy viděl, že se tím již trochu zabývají, mluvili o tom dost nespisovně, zkoušeli masturbovat, ale zpočátku se jim to většinou nedařilo až do vyvrcholení...
   Někteří z nás měli jen nepříjemnou zkušenost s bolestí při úderu a zhmoždění varlat. Já jsem měl jednu takovou drobnou příhodu v asi 10 letech při sáňkování v lese z prudkého kopce, kdy jsem nezvládl směr saní a narazil v plné rychlosti rozkrokem do stromu. Několik minut jsem se svíjel ve sněhu, ale pak se bolest vystřelující do břicha zmírnila, mohl jsem již vstát a opatrným krokem, trošku v předklonu, jít domů. A do druhého dne zcela vymizela a všechno bylo v pořádku...
 Něžné hrátky v koruně stromu (... blíže k nebesům?)
Má první neočekávaná
(a dosti kuriózní) zkušenost s touto oblastí se odehrála na naší zahradě, když jsem měl asi 14 let. V horkém červnovém dni, kdy jsem chodil po zahradě jen v trenýrkách, dozrávaly na jednom stromě výborné polotmavé třešně ("kaštánky"). Přistavil jsem žebřík a vylezl asi do poloviny stromu. Hned za mnou dvě milé a hezké kamarádky, asi o 4 roky starší. Trhal jsem třešně a podával jim je. Výše nade mnou jsem uviděl haluz s krásně zralými třešněmi, avšak nemohl jsem ze žebříku na ni dosáhnout. Proto jsem pravou nohou vystoupil ze žebříku na menší větev o něco výš a již se mi podařilo tu větev s třešněmi zachytit a ohnout ji. Podával jsem ty krásné třešně děvčatům pode mnou. Moc jim chutnaly, ale pořád se nějak zvláštně usmívaly.
   Řekl jsem "Jsou dobré, že". "Jsou, ale ještě něco jiného: máš pěkného ptáčka!". Cože? - vůbec jsem si neuvědomil, že jak jsem pravou nohou povystupil na vyšší větev, levá nohavice trenýrek se vyhrnula a obnažil se celý genitál, jim přímo před obličejem. Celou dobu, co jsem trhal třešně z horní haluze, si ho z blízka podrobně prohlížely. Jedna z nich se zeptala "Prohmatává Ti někdo varlata?". "Ne. To by se mělo?". "Ano, zda se na nich nedělá nějaká podezřelá bulka. Tak my Ti je prohmatáme". Nepatrně to bolelo když je víc zmáčkly, ale bylo to příjemné. Proto jsem se hrátkám s těmito partiemi nebránil...
   A záhy nastala erekce. Tak mi prohmatávaly i penis, stahovaly a natahovaly předkožku dolů a nahoru. Takže jsem se za chvilku musel silně přidržet žebříku abych nespadl - došlo k ejakulaci a děvčata se bavila tím, jak sperma stříká na listy stromu. Červenal jsem se studem, ale dívky mi řekly že to není nic špatného, je to úplně přirozené; tak jsme se tomu společně zasmáli...
   Já jsem se jim nepřiznal, že jsem dosud ještě neměl žádnou sexuální zkušenost! Podle mých rozpaků to ale asi poznaly... Ostatně, i ony jistě měly jen krátkou zkušenost s touto oblastí, s něžným "květinovým" sexem (později nazývaným "vanilkovým"). A právě to na tom bylo milé...

Umírněný přístup k sexu
Osobně jsem se snažil sex aktivně neprovozovat, avšak on se za studentských let občas přihlašoval sám. Třebas i takovou maličkostí, když jsem jezdil autobusem z Konice do Litovle
(asi 3/4 hodiny cesty) na gymnázium: pokud jsem seděl na zadním sedadle kde to více houpalo, při vystupování z autobusu jsem si musel aktovkou zakrývat přední část kalhot, aby nebyla vidět výrazná vyboulenina, nebo dokonce někdy i prosakující mokrá skvrna na kalhotách...
S nikým jsem se o tom neodvažoval mluvit, takže nevím zda se s tím setkal i někdo z dalších spolužáků, nebo to byla jen nějaká moje porucha?
   K aktivnímu přístupu k sexu a erotice jsem již primárně
(geneticky, mentálně) omezen svou introvertní povahou, skromností, nesmělostí a menší komunikativností. A sekundárně pak mým profesním zaměřením na přírodovědu, především fyziku. Poznávání krás a tajemství přírody a vesmíru mně přinášelo nejen intelektuálním potěšení, ale naplňovalo mi i radost ze života. Erotika a sex zůstávaly jen na periferii, nereflektuji je většinou příliš vážně, spíše jen s nadsázkou a humorem...
    Běžný kopulační styk se ženami jsem za svého mládí nevyhledával, neboť jsem věděl že vede většinou k emocionální vazbě; a já se vždy snažil být nezávislý ve svém myšlení, rozhodování, jednání. Byl jsem rozhodnutý nikdy se neoženit, zůstat svobodný a věnovat se výhradně vědě (fyzice). Přesto jsem však byl nakonec "uloven" k manželskému sňatku a založení rodiny... Máme dvě šikovné a milé dcery. Tak šel život - O.K.
    Nesledoval jsem pornografii, ani žádné "nestandardní" sexuální praktiky a "rafinované" erotické pomůcky. Vedle masturbace a běžného pohlavního styku se sice fantazii pro zpestření meze nekladou, nemělo by to však ohrožovat zdraví fyzické nebo vést k psychickému nátlaku či ponižování. Problematický může být anální sex a též některé formy orálního..?.. Zásadně jsem odsuzoval jakékoli sexuální násilí *) a zatahování sexu do mezilidských vztahů, vedoucí k jejich degradování. Přátelství a láska založené na sexu nikdy nejsou pravé ani trvalé.

*) Nikdy, ani v nejhlubším podvědomí, mne nenapadlo vynucování sexu, když jsem se setkal s pěknou dívkou či ženou která se mi líbila
(která by "stála za hřích" jak se někdy říká). Až když vzájemná komunikace vedla k oboustrannému sblížení, mohl se případně vyvinout i nesmělý fyzický kontakt. Nechápu, jaký zvrácený pud či psychická porucha může někoho vést k osahávání, zneužívání nebo dokonce k násilí v tomto směru..?!..
    Sex je výsledkem evoluce za účelem především reprodukce s výměnou a kombinováním genetické informace. Až v druhé řadě jako zdroj příjemného potěšení a osobních kontaktů, náklonnosti a lásky. Odmítám kult sexu, ale na druhé straně nepovažuji za rozumné ani tabuizování sexu, který je objektivním biologickým fenoménem. A stejně tak i netolerování nahoty a úzkostlivé zakrývání některých "intimních" míst, která jsou přirozenou součástí našeho těla. Samozřejmě z mnoha důvodů je přirozený stav nosit vhodné oblečení - podle teploty, počasí, k usnadnění pracovních postupů, pro ochranu před nepříznivými vlivy v přírodním či pracovním prostředí. Ale dočasné, krátkodobé odhalení třebas při převlékání nebo relaxaci, při plavání a pod., by nemělo ničemu vadit. Kdybychom je vnímali jako přirozenou součást našeho života (a uměle v nich nehledali žádný sexuální podtext), ubylo by asi znásilnění a další mravnostní kriminality.
   V tropických oblastech chodí domorodci často úplně bez oblečení. Různé velikosti ženských ňader či mužských pohlaví nikoho nezajímají (podobně jako někdo má vyšší nebo nižší postavu, delší nos nebo odstáté uši - co na tom záleží?).
   Z psychologického hlediska pro mne byl vždy hlavní můj zájem o přírodní vědy, z nichž fyzika se stala nejen mou zálibou, ale i povoláním. Erotika pro mne byla jen občasným chvilkovým rozptýlením; ale samozřejmě byla důležitá pro manželské soužití a narození dětí
(máme dvě dcery)... V souvislosti s fyzikálními úvahami jsem se zamýšlel i nad naším místem v přírodě a vesmíru a nad další evolucí lidí a lidské civilizace. V práci "Antropický princip aneb kosmický Bůh" je pasáž "Transhumanismus - zákonité vyústění biologické evoluce?", i s úvahou o budoucnosti sexu ("Jaká je perspektiva sexu ve vzdálené budoucnosti?"), která snad bude pro případné čtenáře zajímavější než toto nesouvislé povídání o osobních názorech a zkušenostech, které jsou jistě atypické, naivní a směšné..!..

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu    |    Věda a víra
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann